Airports Of The World

(TZ) United Republic of Tanzania

Smaller Scheduled Passenger Airports in United Republic of Tanzania:

FlightStats Code Name City IATA Code ICAO Code Map
ARK Arusha Airport Arusha ARK HTAR Show
BKZ Bukoba Airport Bukoba BKZ HTBU Show
DAR Julius Nyerere International Airport Dar Es Salaam DAR HTDA Show
GTZ Kirawira B Aerodrome Grumeti Game Reserve GTZ Show
IRI Nduli Airport Iringa IRI HTIR Show
TKQ Kigoma Airport Kigoma TKQ HTKA Show
JRO Kilimanjaro International Airport Kilimanjaro JRO HTKJ Show
LKY Lake Manyara Airport Lake Manyara LKY HTLM Show
MBI Mbeya Airport Mbeya MBI HTMB Show
MYW Mtwara Airport Mtwara MYW HTMT Show
MUZ Musoma Airport Musoma MUZ HTMU Show
MWZ Mwanza Airport Mwanza MWZ HTMW Show
PMA Wawi Airport Pemba PMA HTPE Show
SEU Seronera Airstrip Seronera SEU HTSN Show
SHY Shinyanga Airport Shinyanga SHY HTSY Show
TBO Tabora Airport Tabora TBO HTTB Show
ZNZ Zanzibar International Airport Zanzibar ZNZ HTZA Show

Other Airports in United Republic of Tanzania:

FlightStats Code Name City IATA Code ICAO Code Map
HTCH Chunya Chunya HTCH Show
DOD Dodoma Airport Dodoma DOD HTDO Show
GIT Geita Airport Geita GIT Show
HTIY Inyonga Inyonga HTIY Show
HTKB Kibondo Kibondo HTKB Show
HTKT Kilimatinde Kilimatinde HTKT Show
HTKS Kilosa Kilosa HTKS Show
KIY Kilwa Airport Kilwa KIY HTKI Show
HTKL Kirondatal Kirondatal HTKL Show
HTKD Kondoa Kondoa HTKD Show
HTKO Kongwa Kongwa HTKO Show
LDI Kikwetu Airport Lindi LDI HTLI Show
HTLL Liuli Liuli HTLL Show
HTLD Loliondo Loliondo HTLD Show
MFA Mafia Airport Mafia MFA HTMA Show
HTML Malya Malya HTML Show
XMI Masasi Airport Masasi XMI HTMI Show
HTMC Maswa Maswa HTMC Show
HTMO Mombo Mombo HTMO Show
HTMG Morogoro Morogoro HTMG Show
HTMS Moshi Moshi HTMS Show
HTMP Mpanda Mpanda HTMP Show
HTMX Mpwapwa Mpwapwa HTMX Show
HTMF Mufindi Mufindi HTMF Show
HTMV Mvumi Mvumi HTMV Show
MWN Mwadui Airport Mwadui MWN HTMD Show
NCH Nachingwea Airport Nachingwea NCH HTNA Show
HTNR Ngara Ngara HTNR Show
JOM Njombe Airport Njombe JOM HTNJ Show
HTOL Oldeani Oldeani HTOL Show
HTSE Same Same HTSE Show
HTSH Mafinga Sao Hill HTSH Show
HTSD Singida Singida HTSD Show
SGX Songea Airport Songea SGX HTSO Show
SUT Sumbawanga Airport Sumbawanga SUT HTSU Show
TGT Tanga Airport Tanga TGT HTTG Show
HTTU Tunduru Tunduru HTTU Show
HTUK Nansio Ukerewe HTUK Show
HTUR Urambo Urambo HTUR Show
HTUT Utete Utete HTUT Show
HTUV Uvinza Uvinza HTUV Show
HTWK West Kilimanjaro West Kilimanjaro HTWK Show
FLIGHTS
AIRPORTS
AIRLINES
DELAYS
MOBILE
MY FLIGHTSTATS