(HKG) Hong Kong International Airport Departures

HKG Departures: Wed Oct-26-2016 from 5:00PM - 6:00PM

Airport Date Show Codeshares
Destination Airport (Optional) Airline (Optional)
    Sort By
Destination Airline Flight Departure Status
(NAN) Nadi
392
4:55 PM
En Route
(NAN) Nadi
6901
4:55 PM
En Route
(KHH) Kaohsiung
(KA) Dragonair
454
4:55 PM
En Route
On-time
(KHH) Kaohsiung
5454
4:55 PM
En Route
On-time
(PVG) Shanghai
(KA) Dragonair
808
4:55 PM
Scheduled
(PVG) Shanghai
5808
4:55 PM
Scheduled
(HGH) Hangzhou
596
5:00 PM
En Route
Delayed
(HGH) Hangzhou
596
5:00 PM
En Route
Delayed
(PEK) Beijing
312
5:00 PM
En Route
On-time
(PEK) Beijing
6602
5:00 PM
En Route
On-time
(PEK) Beijing
(KA) Dragonair
5312
5:00 PM
En Route
On-time
(TPE) Taipei
856
5:00 PM
En Route
On-time
(TPE) Taipei
(HX) Hong Kong Airlines
1856
5:00 PM
En Route
On-time
(KMG) Kunming
734
5:05 PM
En Route
On-time
(BKK) Bangkok
703
5:05 PM
Scheduled
(BKK) Bangkok
8895
5:05 PM
Scheduled
(BKK) Bangkok
5859
5:05 PM
Scheduled
(BKK) Bangkok
4562
5:05 PM
Scheduled
(PVG) Shanghai
510
5:05 PM
Scheduled
Delayed
(PVG) Shanghai
510
5:05 PM
Scheduled
Delayed
(ICN) Seoul
952
5:10 PM
Scheduled
(KIX) Osaka
(HX) Hong Kong Airlines
6014
5:10 PM
En Route
On-time
(CGK) Jakarta
863
5:10 PM
En Route
(CGK) Jakarta
(HX) Hong Kong Airlines
1863
5:10 PM
En Route
(CGK) Jakarta
4470
5:10 PM
En Route
(YYZ) Toronto
826
5:10 PM
En Route
On-time
(HGH) Hangzhou
(HX) Hong Kong Airlines
228
5:15 PM
En Route
On-time
(HGH) Hangzhou
8519
5:15 PM
En Route
On-time
(ICN) Seoul
(UO) Hong Kong Express
3626
5:15 PM
En Route
On-time
(DEL) Delhi
41
5:15 PM
En Route
(FOC) Fuzhou
(HX) Hong Kong Airlines
145
5:15 PM
Scheduled
(DLC) Dalian
106
5:25 PM
En Route
On-time
(DLC) Dalian
(KA) Dragonair
1106
5:25 PM
En Route
On-time
(MLE) Male
601
5:30 PM
En Route
On-time
(MLE) Male
7935
5:30 PM
En Route
On-time
(MLE) Male
(KA) Dragonair
5601
5:30 PM
En Route
On-time
(SPN) Saipan
(HX) Hong Kong Airlines
76
5:30 PM
En Route
On-time
(PEK) Beijing
110
5:30 PM
Scheduled
Delayed
(PEK) Beijing
6110
5:30 PM
Scheduled
Delayed
(PEK) Beijing
(KA) Dragonair
1110
5:30 PM
Scheduled
Delayed
(HND) Tokyo
(KA) Dragonair
396
5:35 PM
Scheduled
Delayed
(HND) Tokyo
5396
5:35 PM
Scheduled
Delayed
(DAC) Dhaka
(KA) Dragonair
192
5:35 PM
Scheduled
(DAC) Dhaka
5192
5:35 PM
Scheduled
(PVG) Shanghai
364
5:35 PM
Scheduled
(PVG) Shanghai
(KA) Dragonair
5364
5:35 PM
Scheduled
(TPE) Taipei
916
5:35 PM
Scheduled
On-time
(MNL) Manila
935
5:40 PM
En Route
On-time
(MNL) Manila
(KA) Dragonair
5935
5:40 PM
En Route
On-time
(DEL) Delhi
695
5:45 PM
En Route
On-time
(DEL) Delhi
8886
5:45 PM
En Route
On-time
(DEL) Delhi
7909
5:45 PM
En Route
On-time
(EWR) Newark
890
5:45 PM
En Route
On-time
(EWR) Newark
8939
5:45 PM
En Route
On-time
(FOC) Fuzhou
(KA) Dragonair
662
5:45 PM
Scheduled
(FOC) Fuzhou
5662
5:45 PM
Scheduled
(ANC) Anchorage
948
5:45 PM
Scheduled
(TPE) Taipei
470
5:45 PM
En Route
On-time
(TPE) Taipei
(KA) Dragonair
5470
5:45 PM
En Route
On-time
(PVG) Shanghai
8716
5:50 PM
Cancelled
(XMN) Xiamen
(KA) Dragonair
614
5:50 PM
Scheduled
(XMN) Xiamen
5614
5:50 PM
Scheduled
(ICN) Seoul
602
5:55 PM
Scheduled
(ICN) Seoul
8495
5:55 PM
Scheduled
(WUH) Wuhan
(KA) Dragonair
854
5:55 PM
Scheduled
(WUH) Wuhan
6532
5:55 PM
Scheduled
(WUH) Wuhan
5854
5:55 PM
Scheduled
(MNL) Manila
307
6:00 PM
Scheduled
On-time
(PVG) Shanghai
(KA) Dragonair
872
6:00 PM
Cancelled
(PVG) Shanghai
5872
6:00 PM
Cancelled
(PEK) Beijing
(KA) Dragonair
904
6:00 PM
Scheduled
On-time
(PEK) Beijing
6514
6:00 PM
Scheduled
On-time
(PEK) Beijing
5904
6:00 PM
Scheduled
On-time
(TPE) Taipei
(HX) Hong Kong Airlines
280
6:00 PM
Scheduled
On-time
(ICN) Seoul
827
6:05 PM
Scheduled
(DEL) Delhi
317
6:05 PM
Scheduled
On-time
(DEL) Delhi
6453
6:05 PM
Scheduled
On-time
(DEL) Delhi
(HX) Hong Kong Airlines
1317
6:05 PM
Scheduled
On-time
(DEL) Delhi
6377
6:05 PM
Scheduled
On-time
(HAK) Haikou
(HX) Hong Kong Airlines
157
6:05 PM
Scheduled
On-time
    Sort By
Tools
Products
Markets
Company
Resources
My FlightStats