background

GOJ - Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod International Airport Current Conditions

Nizhniy Novgorod, RU
--
At this airport, it is currently
-- --  -- --
Current Delay Status
DELAY STATUSVERY LOW
Current Weather Conditions
snow
Overcast
18°F(-8°C)
Wind
4 kts
ENE
Visibility
6 miles