background

GOJ - Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod International Airport Current Conditions

Nizhniy Novgorod, RU
--
At this airport, it is currently
-- --  -- --
Current Delay Status
DELAY STATUSVERY LOW
Current Weather Conditions
63°F(17°C)
Wind
5 kts
SW
Visibility
6 miles