background

UWGG - Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod International Airport Current Conditions

Nizhniy Novgorod, RU
--
At this airport, it is currently
-- --  -- --
Current Delay Status
DELAY STATUSVERY LOW
Current Weather Conditions
veryRainy
Overcast
32°F(0°C)
Wind
4 kts
WNW
Visibility
2 miles